POLITYKA PRYWATNOŚCI

Beauty Extra Akademia Szkoleń Kosmetycznych

 

W związku z tym, że od dnia 25 maja 2018 roku obowiązuje nowe rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich informacji (nazwa RODO) oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

 

Beauty Extra Akademia Szkoleń Kosmetycznych informuje, że :

Administratorem Pani /Pana danych osobowych będzie firma SEPT SUR SEPT sp. z o.o. w Warszawie; ul. Siennicka 21/36; 04-394 Warszawa
Kontakt do Administratora – e-mail: info@beautyextra.pl

Na powyższy adres e-mail prosimy kierować wszelkie zgłoszenia oraz zapytania dotyczące Pani/Pan danych osobowych.

 

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) i pkt b) oraz zgodnie z treścią ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. w celach związanych ze świadczeniem przez nas usług jak: organizacja, wycena, sprzedaż, realizacja usług szkoleniowych (kursów /szkoleń) oraz w celach wykonania marketingu posprzedażowego.

Pani/Pana dane osobowe będziemy przechowywali przez czas obowiązywania umowy/współpracy, a także po jej zakończeniu przez okres wynikający z ustawy z dnia 14 lipca 1983r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach.

Podanie przez Panią/Pana danych jest dobrowolne, ale niezbędne do świadczenia usług przez firmę SEPT SUR SEPT sp. z o.o., konsekwencją niepodania danych osobowych będzie wykluczenie z udziału w szkoleniu lub kursie.

Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie osoby i podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa oraz podmioty uczestniczące w procesie realizacji usług.
Ma Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania.

Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego GIODO, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (adres: Generalny Inspektorat Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa)

Pani/Pana danych nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.

 

.