SZKOLENIA Z DOFINANSOWANIEM Z URZĘDU PRACY

foto_dofinansowaniekurs_premium_1290Od kilku lat współpracujemy aktywnie z Urzędami Pracy. Naszym założeniem jest pomoc osobom bezrobotnym w uzyskaniu nowego zawodu i w przekwalifikowaniu się osobom, znajdującym się w trudnej sytuacji na rynku pracy

Jeśli jesteś osobą bezrobotną, zarejestrowaną w Urzędzie Pracy i decydujesz się na założenie własnej działalności gospodarczej,
bądź znalazłaś firmę, która Cię zatrudni po kursach, możesz skorzystać z organizowanych przez nas szkoleń stylizacji paznokci i pomocy finansowej Twojego Urzędu Pracy (koszty szkolenia, dodatki szkoleniowe, fundusze na rozpoczęcie działalności).

JAK TO ZROBIĆ:

  1. Udaj się do Działu Szkoleń, lub doradców zawodowych Twojego Urzędu Pracy,by omówić szczegóły i lokalne uwarunkowania obowiązujące na Twoim terenie.
  2. Podaj urzędnikom dane firmy „Professionails” jako ośrodka szkoleniowego, z usług którego chciałabyś skorzystać.
    Podaj nasz numer ewidencyjny: 2.14/00202/2005
  3. Złóż komplet dokumentów w kancelarii swego Urzędu Pracy
    (wnioski również do pobrania na stronach internetowych poszczególnych Urzędów).

W sprawach związanych z finansowaniem szkoleń w trybie indywidualnym stosuje się przepisy ustawy z dnia 20 kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U.z 2008r Nr 69 poz. 415 z późn. zm.) oraz rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 2 marca 2007r. w sprawie szczegółowych warunków prowadzenia przez publiczne służby zatrudnienia usług rynku pracy (Dz. U. Nr 47 poz.315) i rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 6 października 2004r. w sprawie szczegółowego trybu przyznawania zasiłku dla bezrobotnych, dodatku szkoleniowego, stypendium i dodatku aktywizacyjnego (Dz. U. Nr 219 poz. 2222 z późn. zm.).

Nie czekaj – zdobądź ciekawy zawód!

Zostań zawodowym stylistą paznokci!

.